NAVIgard 2116: GSM сигнализация на 16 зон по цене 10

/